Dostępne filmy DVD


Można kupić następujące filmy prezentujące polecane obiekty:
Treść filmów
 • Wielki Kanał Brdy (19 minut)
  Przedstawiono, w oparciu o animowane plansze, ideę budowy Wielkiego i Małego Kanału Brdy. Zdjęcia najważniejszych obiektów technicznych (zapora, jaz górno i dolnoprzepustowy, akwedukty, zastawki regulacyjne) z krótkimi wyjaśnieniami ich przeznaczenia, budowy i zasady działania. Migawki ułatwiające ocenę charakteru wycieczki.
 • Kanał Bydgoski (20 minut)
  Przedstawiono ideę budowy i funkcjonowania Kanału Bydgoskiego wraz z Kanałem zasilającym (Górnonoteckim). Zdjęcia najważniejszych obiektów technicznych z animacyjnymi wyjaśnieniami ich przeznaczenia, budowy i zasady działania (śluzy zwykłe i oszczędnościowe, jaz walcowy, jazy dolnoprzepustowe). Migawki ułatwiające ocenę charakteru wycieczki.
 • Wielka Pętla Wielkopolski (20 minut)
  Przedstawiono system powiązań wodnych, określany jako Wielka Pętla Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych obiektów technicznych zlokalizowanych na Kanale Ślesińskim, Górnonoteckim, Bydgoskim i na Dolnej Noteci. Zdjęcia najważniejszych obiektów (jazy, śluzy, promy) wartych zwiedzenia zilustrowano animacjami pozwalającymi zrozumieć zasady ich działania. Migawki ułatwiające ocenę charakteru wycieczki.
 • Kanał Elbląski (22 minuty)
  Przedstawiono ideę budowy i funkcjonowania Kanału Elbląskiego i związanych z nim kanałów Iławskiego, Ostródzkiego, Duckiego i Dobrzyckiego. Liczne mapki i zdjęcia najważniejszych obiektów technicznych z animacyjnymi wyjaśnieniami ich przeznaczenia, budowy i zasady działania (pochylniowy transport jednostek pływających z wykorzystaniem energii wody, akwedukt nad jeziorem Karnickim, wrota bezpieczeństwa "Ligowo" i "Zagadka", "Miłomłyn" i "Buczyniec"), śluzy i jazy w "Miłomłyn" i "Zielona", śluzy "Ostróda" i "Mała Ruś". Migawki ułatwiające ocenę charakteru wycieczki.
 • Pętla Żuławska (25 minut)
  Przedstawiono system powiązań wodnych, określany jako Pętla Żuławska, ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych obiektów technicznych zlokalizowanych na Nogacie i Szkarpawie. Zdjęcia najważniejszych obiektów (jazy, śluzy, mosty zwodzone i obrotowe) wartych zwiedzenia zilustrowano animacjami pozwalającymi zrozumieć zasady ich działania. Migawki ułatwiające ocenę charakteru wycieczki.
 • Fortyfikacje obronne w dawnej Polsce - Obrona skupisk ludzkich w dawnej Polsce (19 minut)
  W oparciu o liczne animacje i starannie dobrane zdjęcia obiektów historycznych, przedstawiono ewolucję budownictwa obronnego na terenie Polski . Film przedstawia zmiany, jakie zachodziły od wczesnego średniowiecza do końca XVII wieku, tj. od czasu budowy palisad, poprzez mury obronne, hurdycje, machikuły, systemy basztowe i bastejowe do epoki fortyfikacjach bastionowych.
 • Latarnie morskie polskiego wybrzeża (20 minut)
  Film wyjaśnia jaką jest rola latarni morskich w utrzymaniu bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej. Jest w nim abecadło locji, a także opis zasad rozpoznawania latarni. Pokazano typową budowę i wyposażenie oraz zaprezentowano wszystkie czynne obiekty wraz z ich lokalizacją. Liczne zdjęcia, klipy filmowe, plansze i animacje.
 • Woda w obronie Gdańska (20 minut)
  Film przedstawia sposoby wykorzystania wód rzecznych i morskich do obrony Gdańska przed ingerencją zbrojną. Dotyczy to czasów od wczesnego średniowiecza do końca XIX wieku. Średniowieczne fosy wymuszały stosowanie budowli obronnych ściśle z nimi powiązanych. Przykładem są istniejące do dziś budynki tzw. „katowni” w czasach kiedy spełniały swą pierwotną funkcję barbakanu, stojąc w otoczeniu dwóch fos. Gdy obwarowania średniowieczne straciły znaczenie militarne, miasto otoczono systemem ziemnych bastionów z zupełnie nowym systemem fos. Zmienił się wtedy sposób ich funkcjonowania, pozwalając zarówno na ochronę przed licznymi powodziami wiślanymi jak i wzmacniając obronę poprzez zatopienie przedpola bastionów południowych. Obronną rolę wód powierzchniowych w historii miasta ilustrują liczne plansze, schematy, animacje i zdjęcia.
 • Energia wody i wiatru (22 minuty)
  Film przedstawia sposoby wykorzystywania energii wodnej i wiatrowej w czasach minionych. Ponieważ zarówno koła wodne jak i stare wiatraki już dawno nie pracują, obejrzenia ich w ruchu jest prawie niemożliwe. Dlatego w filmie umieszczono sporo animacji, pokazujących jak pracowało koło nasiębierne, śródsiębierne czy też podsiębierne, a także jak działał wiatrak – koźlak, paltrak czy też holender. W przypadku wiatraków, film nie jest w stanie przekazać specyficznej atmosfery odczuwalnej w ich wielopiętrowych wnętrzach, nasyconych różnymi tajemniczymi dla laika urządzeniami. Dlatego warto odszukać te obiekty, do wnętrza których jest nieskrępowany dostęp.
Dodatki
W pudełku z filmem znajdują się dwie wkładki:
 • uproszczona mapka ułatwiająca poruszanie się w terenie, ze współrzędnymi GPS
 • fotografie punktów charakterystycznych, ułatwiające identyfikację terenową
.
Zakup filmu
Należy przesłać zamówienie i wpłacić należność na konto:
        Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j.,
        80-306 Gdańsk, ul. Polanki 59/1
        Santander Bank Polska SA nr 64 1500 1171 1211 7001 7718 0000

Zamówienie i wpłata należności są równoznaczne z zapoznaniem się z licencją, zamieszczoną poniżej. Film zostanie wysłany przesyłką poleconą wraz z fakturą.
Od umowy na dostarczenie filmu można odstąpić w ciągu 14 dni od daty zakupu. Reklamację należy zgłosić pisemnie (pocztą lub mailowo), wraz z odesłaniem uszkodzonej płyty na własny koszt. W przypadku wyraźnych uszkodzeń mechanicznych nośnika (rysy, zgięcia, pęknięcia, itp.) reklamacja nie będzie uwzględniona. W przypadku uwzględnienia reklamacji, nowy nośnik DVD z wgranym filmem, będzie przesłany na koszt OIKOS.
Cena brutto
60 zł - do użytku własnego (jeden egzemplarz filmu na płycie DVD w pudełku + dwie wkładki: mapka terenu i zestaw wydrukowanych mikrofotografii wybranych obiektów)
150 zł - z licencją na wielokrotne odtwarzanie wg zasad w niej określonych.


Licencja
Licencję w formie pliku można pobrać tu: licencja pdf

 
 

Copyright © 2020 OIKOS - All rights reserved.